Wanneer u een probleem ervaart door uw beperking kunt u contact opnemen met het WWZ loket van de gemeente. U wordt vervolgens uitgenodigd voor een gesprek. Het is belangrijk dat u dit gesprek goed voorbereid. Vragen als: wat kan ik zelf, wat kan ik (iedere keer opnieuw) aan anderen vragen, is er mantelzorg of wilt u liever zelf in staat worden gesteld iets te kunnen en is een individuele voorziening voor u de beste oplossing? Probeer goed onder woorden te brengen wat het probleem is dat u ervaart en wat volgens u de beste oplossing is en vooral waarom u dat vindt. Een handreiking om u goed voor te bereiden op het gesprek met de gemeente is te downloaden op onze site. Klik hieronder op de knop. De handreiking is in pdf-formaat. Keukentafelgesprek